Aktiviteter

NYT: Morgensang om torsdagen
I forbindelse med Mad til Alle starter vi d. 4. januar kl. 10.45 med morgensang i kirken, hvor vi synger et par salmer/sange og derefter vil være klar til at nyde buffeten lige inde ved siden af.

Se særskilt side om Diakoniens hus

Kaffe i Diakoniens hus - hver onsdag kl. 10-13
- undtaget den onsdag hvor der er kirkefrokost i kirken.

På denne side og i menuen til venstre, kan du orientere dig om hvilke andre aktiviteter Tingbjerg kirke ellers byder på.

Der er gudstjenester, møder, koncerter og sangkor- nederst på denne side er oplysninger om de mere faste begivenheder såsom: Kirkens menighedskor.

Gudstjenester er under "Gudstjenester & Andagter".

Tilmeldinger til kirkens arrangementer
Husk at tilmelde dig alle arrangementer i god tid. Vi tager forbehold for, at pladserne kan være udsolgt allerede inden fristens udløb, tøv derfor ikke for længe med at melde dig. Du tilmelder dig ved at ringe til kirketjenere Reza Besudi

Spisninger i Tingbjerg Kirke

Det sociale liv i Tingbjerg Kirke har altid centreret sig omkring spisningerne og gudstjenesterne. Sådan vil det også være fremover.

Når der er kirkemiddag, begynder vi kl. 17.00 med spisning, gudstjeneste og foredrag.
Prisen er 40 kr. for voksne og 15 kr. for børn under 14 år. Drikkevarer betales særskilt på dagen til rimelige priser.

Husk at købe spisebilletter hos kirketjeneren i god tid, da der desværre kun er 50 pladser. Sognebørn og sognebåndsløsere har fortrinsret.

Kirkefrokoster starter kl.12.00. Prisen er 25 kr. for tre stykker smørrebrød. Drikkevarer betales særskilt på dagen til rimelige priser.
Tilmeldingen sker hos kirketjeneren.

Ved familiemiddage tilmelder man sig hos sognepræsten i god tid.
Deltagelsen er gratis, familier med børn har fortrinsret. 

"Mad til Alle" er ligeledes gratis og helt uden tilmelding og foregår i kirkens mødesal.

Glæd dig til det næste kirkeblad...