Hvad er Diakoni?

Ordet ”diakoni” er græsk og betyder ”tjeneste” – det vil sige kristen næstekærlighed i praksis. I Diakoniens Hus arbejder vi først og fremmest ud fra ønsket om at skabe et netværk og være et ”mødested på tværs”.

Mennesker samles her på tværs af alder, køn, baggrund og forskellige evner. Vi hygger os sammen, støtter hinanden og når meget længere.

I 2017 har Menighedsrådet har arbejdet med kirkens vision & mission.
man blev enige om et motto:
Hvor der er kirkerum er der hjerterum
-se mere under Kirkens vision & mission