Diakoni, menighedspleje og Diakoniens Hus

Artikel fra Kirkeblad Juni - August 2015

Flere har i tidens løb spurgt mig om hvad ordet diakoni betyder.

Ordet kommer af det græske ord diakonia, som betyder tjeneste.

Vi har bragt det med os helt fra den første kristne menighed, hvor det betød kristen tjeneste og omsorg for medmennesket.

Skal vi oversætte det til vores tid og kristne menighed,  kan man sige, at diakoni er de konsekvenser, der ligger i at have hørt evangeliet - og så handler derefter.

Altså når du har hørt Jesu ord, så kan du ikke lade være med at omsætte det til handling i forhold til dine medmennesker.

Det medfører et fællesskab, der inkluderer alle. Ingen er udelukkede, alle er lige, og alle bliver respekteret i vores fællesskab.

Af erfaring ved vi godt, at det er en vanskelig opgave. Derfor er der  skabt nogle ydre rammer, der skal underbygge fællesskabet.

Her i Tingbjerg Kirke har vi fået lov at kalde os en diakonikirke, og det er vi stolte af, for det fortæller, at vi som hovedpunkt i vores arbejde har diakonien – omsorgen for hinanden.

Fællesskabet udvikler vi bl.a. ved  at spise sammen i forbindelse med gudstjenesterne, for netop det at spise sammen gør, at vi kommer hinanden ved, lærer hinanden at kende og ser, hvor vi kan hjælpe hinanden.

Som så mange andre sogne har vi en menighedspleje. Hos os har vi endda to, nemlig Tingbjerg kirkes menighedspleje og Diakoniens Hus menighedspleje.

Begge steder er overskriften diakoni.

Tingbjerg Sogns menighedspleje søger penge fra fonde, legater og kommunale myndigheder og fordeler dem, bl.a. til julehjælp, ferieophold og de aktiviteter, der foregår i Diakoniens Hus. Diakoniens Hus menighedspleje står for de aktiviteter, der foregår i Diakoniens Hus og bestyrer ”Tørresnoren” og de penge, der kommer ind der.

De nytænker også, hvilke aktiviteter, der mere kan sættes i gang, så Diakoniens Hus fortsat er et levende fællesskab, hvor alle har plads.

En gang årligt holder de to menighedsplejer et årsmøde, hvor det refereres, hvad der er sket i årets løb, regnskabet godkendes, der vælges medlemmer til bestyrelserne, og ikke mindst tales der om fremtidsvisioner for Diakoniens Hus.

Alt i alt arbejder vi på at virkeliggøre det fællesskab, som kristendommen har vist os vej til, hvor der er plads til alle uanset køb, race, alder, og hvor vi alle er ligeværdige.

Som apostlen Paulus udtrykker det i Galaterbrevet, kap. 3, vers 28-29: Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller  fri, på at være mand eller kvinde, for alle er et  i Kristus Jesus.

God fællesskabssommer i Tingbjerg Sogn.
 

Lis Bisgaard, hjælpepræst