Gudstjenester & Aktiviteter

Gudstjenesteforståelsen

Se kirkens aktiviteter i menuen til venstre

Gudstjenesterne er omdrejningspunktet for kirkelivet i Tingbjerg Kirke. Alle aktiviteter sigter på deltagelse i det særlige fællesskab, som gudstjenesten åbner op for. Menneskelig kærlighed, støtte og omsorg bæres af den kærlighed, som er kommet til verden gennem Jesus Kristus. ”Tag Jer af hverandre som Jesus Kristus har taget sig af Jer”, kunne være overskriften for vores gudstjenesteforståelse. Der er generelt meget sang og musik i vores gudstjenester med en stor bevægelighed mellem de forskellige musikalske udtryk og mulighed for at gå udenfor salmebogen.

Siden vi blev Diakonikirke er der som regel to månedlige højmesser kl. 10.30,
den første søndag i måneden og den sidste. Ikke fordi der ikke har været interesse for flere, men fordi der desværre ikke er ressourcer til at afholde flere med det aktivitetsniveau, vi har i sognet. Højmessen forstås som en liturgisk helhed med hele otte salmer, deriblandt oftest også nye salmer. Til gengæld er der relativ få liturgiske led.

Prædikerne holdes som til de øvrige gudstjenester mere eller mindre frit og ”på gulvet” under inddragelse af menigheden.

Ugen efter afholdes der som regel gudstjeneste om tirsdagen kl. 18.00 med et lidt kortere gudstjenesteforløb. Kirkerummet har en udpræget anden, fortættet stemning den tid på dagen. Forinden er der kirkemiddag og ofte sluttes aftenen med et foredrag.

Ugen efter er der så vores tidlige eftermiddagsgudstjeneste om onsdagen kl. 13.00.
Ofte synges der velkendte salmer og gudstjenesterne knytter an ved ældre menneskers livsspørgsmål.

Den sidste søndag i måneden afholdes Brunch.
Søndagen starter med brunch kl 10.30 hvor man bare kan troppe op, og senere mødes vi i kirkerummet hvor der er kort gudstjeneste.
Denne søndag henvender sig til børn såvel som voksne.

 

Sang&Sjæl er sat på pause indtil videre...
Og endelig er der vores Sang&Sjæl hver fredag kl. 14.00 i Diakoniens Hus.
Musik, sang, sindsrobønnen og fælles drøftelser (fra Bibelen eller fra litteraturen), gerne medbragt af en af deltagerne, er blevet et meget tillidsfuldt samlingssted for mange. Et særligt stikord for denne gudstjeneste er inddragelse.

 

Velkommen til gudstjenesterne i Tingbjerg Kirke!

 

Kirkebil
Det er muligt at blive afhentet af en kirkebil, hvis man ønsker at deltage i gudstjeneste eller et af kirkens øvrige arrangementer.

Ring blot til kirkekontoret på tlf. 5185 0525 i kontorets åbningstid, senest dagen før det pågældende arrangement.

Alter og døbefont i Tingbjerg Kirke
Lys i Kirken