Indmeldelse

Man kan kun blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt.

Er man døbt, men ikke medlem af folkekirken, kan man blive medlem ved at tale med sognepræsten. Læs evt. mere på folkekirken.dk

Man udfylder derefter en blanket, som afleveres til kordegnen. 

Man kan kun blive døbt én gang.