Tingbjerg kirkes vision & mission

Kirkens Vision:
At være kirke for alle
–båret af evangeliets ord om menneskets ubetingede værdighed

I et åbent fællesskab i tjeneste for enhver som søger den, skal Tingbjerg kirke, Diakonikirken, være folkekirkens tilbud til alle i sognet, aktivt deltagende i lokalsamfundet for at bidrage til og løfte området

Kirkens mission:
Som folkekirkens diakonale tilbud i Tingbjerg skabes der rum, hvor evangeliets ord om

  • Næstekærlighed
  • Gensidig respekt
  • Forståelse
  • Fællesskab
  • Tryghed
  • Omsorg
  • Socialt ansvar
  • Mangfoldighed
  • Ligeværdighed

lyder for alle, der bor i sognet og for dem der søger kirken.

Diakonikirken skaber rammerne for et åbent fællesskab, hvor menigheden kan møde og støtte den enkelte hvor hun/han står som et elsket Guds barn.  Vi bestræber os på at enhver, som søger kirken må finde næring til krop og sjæl, lindring for smerte og fornyet styrke til livet.

Diakonikirken bidrager aktivt til et levende, fredeligt og mangfoldigt lokalsamfund.

Kirkens motto:

Hvor der er kirkerum er der hjerterum.

Udarbejdet af Menighedsrådet 2017
En målsætning som der arbejdes med løbende