Menighedsråd

Medlemmer af Tingbjerg menighedsråd

Menighedsrådsformand/Kontaktperson

Siw Sigurdsson

Næstformand

Lone M. Pilgaard

Medlem

Per Graversgaard

Kirkeværge

Anders de Voss

Kasserer

Susanne Tank

Medlem

Helle Køster

Sognepræst

Mette Basbøll

Sekretær

Kat Boelskov

Suppleant

Magda Kristensen

Suppleant