Menighedsplejen

Nyt fra menighedsplejerne

I oktober holdt vi årets høstfest. Det blev en festlig dag med høstgudstjeneste, pølsevogn, auktion og boder med alt fra pandekager, hjemmestrik og poetiske sten.
Indtægten løb op på omkring 3000 kr. og pengene går til menighedsplejen, samt Lizzis strik og ungegruppen.

Peer to Peer: Vi har gennem Samvirkende Menighedsplejer fået mulighed for at tilbyde et kursusforløb på 6 mødegange. Peer to Peer handler om at et menneske som selv har været psykisk sårbar stiller sig til rådighed for et andet menneske.
Vi har to personer i kirken, som nu er i gang med kurset.

Fonde der har støttet Menighedsplejen i 2018
Vi har i været så heldige, at to fonde har valgt at støtte vores sundhedsfremmende tilbud om ugentlig massage ved Remi Weiss. Vi skylder en kæmpe stor tak til Nordvestfonden og Nordeafonden, som har støttet os.
Vi kan se at folk har stor glæde af massagen, at de oplever et øget velvære og bedre livskvalitet.

Vores nye tilbud ”Babysang og Rytmik” bliver støttet af Knud og Dagny Gad Andreasens Fond. Stor tak for det.