Menighedsplejen

Nyt fra menighedsplejerne

Vi har overstået julen og kirken har givet julehjælp til adskillige
mennesker i sognet.
Lizzi og vores flittige strikkedamer har til jul glædet en stor
gruppe hjemløse med hjemmestrikkede sokker, vanter, huer
og halstørklæder. Varerne leverede Lizzi på hjemløsecafeen
Hugs and Food i indre København og det hele blev modtaget
med glæde og stor taknemmelighed.
Mad til Alle er rykket til torsdag og vi fokuserer i 2018 på det gode naboskab i Tingbjerg.
Vi håber at vores mange naboer spiser med og at de som kan, har lyst til at hjælpe til
engang imellem. Det ser allerede ud til at blive rigtig godt.
Aktiv tur torsdag er flyttet til fredag- det er en herlig måde at påbegynde weekenden.
På menighedsplejens vegne Maja Rüegger

 

Der findes to menighedsplejer tilknyttet Tingbjerg Kirke. En til sognet og en til Diakoniens Hus. Begge har som formål at fremme liv og vækst i sognet. Alt kirkeligt arbejde tænkes grundlæggende som menighedspleje. Det gælder om at få givet folk adgang til det særlige fællesskab, der udgår fra gudstjenesterne – på mange forskellige måder og altid med ord og handling. Stikordene er nærvær, varme, overskud og ro.

  • Sognets menighedspleje har været drivkraften i oprettelsen af Diakoniens Hus og følger stadigvæk tæt i dets udvikling og går ind med støtte til aktuelle tiltag såsom vores socialrådgiverhjørne, der blev oprettet med et tilskud på 50.000,- fra menighedsplejen. Der samles hele året rundt midlerne ind til arbejdet. Det omfatter støtte til trængende i sognet hele året, julehjælp, deltagelse i Folkekirkens Feriehjælp samt udviklingsarbejde, så sognet stedse udvikler sig i tråd med beboernes særlige behov. Således er arbejdet med Mad til Alle også et projekt, der oprindeligt blev født i menighedsplejens regi.
  • Diakoniens Hus menighedspleje er skabt for målrettet at kunne fremme særlige initiativer tilknyttet Diakoniens Hus. Via et legat fra Nordvestfonden på 25.000,- har det været muligt at ansætte en massør i huset. Hver onsdag for han løst op for de besøgendes spændinger i tre timer – netop ældre mennesker bliver ellers meget sjældent rørt ved og får opbygget et stort, nyt overskud på denne baggrund.

Et legat fra Radiometer kan bruges til frivillighedspleje for socialrådgiverhjørnet ligesom der arbejdes på at få rejst nogle penge til arbejdet med de frivillige i Diakoniens Hus.

Samtidigt forvaltes overskuddet fra salget i tøjkamret ”Tørresnoren”.

Det er muligt at give et beløb til Tingbjerg sogns Menighedspleje, ved at indsætte penge på vores konto: reg. 2120 konto. 5495 454 969

Det er også muligt at give et beløb til Ulvetimen eller Feriehjælpen, ved at indsætte penge på vores konto: reg. 2120 konto. 5499 457 059

Alle beløb går ubeskåret til hjælp via menighedsplejen.