Menighedsplejen

Nyt fra menighedsplejerne

I året der er gået har menighedsplejerne haft en del at glæde sig over. Fra fisketure til strik for hjemløse, fra de blomstrende hverdagscaféer til vores genbrugsbutik Tørresnoren har Diakoniens Hus taget imod nye ansigter og glædet sig over de gamle.

Mad til Alle træder ind i sit tredje år med stor succes, og mange af vores andre projekter trækker både frivillige til og interesserede udefra.
Nu begynder et nyt år, hvor fokus vendes tilbage til det lokale med øjnene rettet mod vores borgere i Tingbjerg og Husum. 
                                           Tak for året der gik og velmødt i det nye

 

Der findes to menighedsplejer tilknyttet Tingbjerg Kirke. En til sognet og en til Diakoniens Hus. Begge har som formål at fremme liv og vækst i sognet. Alt kirkeligt arbejde tænkes grundlæggende som menighedspleje. Det gælder om at få givet folk adgang til det særlige fællesskab, der udgår fra gudstjenesterne – på mange forskellige måder og altid med ord og handling. Stikordene er nærvær, varme, overskud og ro.

  • Sognets menighedspleje har været drivkraften i oprettelsen af Diakoniens Hus og følger stadigvæk tæt i dets udvikling og går ind med støtte til aktuelle tiltag såsom vores socialrådgiverhjørne, der blev oprettet med et tilskud på 50.000,- fra menighedsplejen. Der samles hele året rundt midlerne ind til arbejdet. Det omfatter støtte til trængende i sognet hele året, julehjælp, deltagelse i Folkekirkens Feriehjælp samt udviklingsarbejde, så sognet stedse udvikler sig i tråd med beboernes særlige behov. Således er arbejdet med Mad til Alle også et projekt, der oprindeligt blev født i menighedsplejens regi.
  • Diakoniens Hus menighedspleje er skabt for målrettet at kunne fremme særlige initiativer tilknyttet Diakoniens Hus. Via et legat fra Nordvestfonden på 25.000,- har det været muligt at ansætte en massør i huset. Hver onsdag for han løst op for de besøgendes spændinger i tre timer – netop ældre mennesker bliver ellers meget sjældent rørt ved og får opbygget et stort, nyt overskud på denne baggrund.

Et legat fra Radiometer kan bruges til frivillighedspleje for socialrådgiverhjørnet ligesom der arbejdes på at få rejst nogle penge til arbejdet med de frivillige i Diakoniens Hus.

Samtidig forvaltes overskuddet fra salget i tøjkamret ”Tørresnoren”.

Det er muligt at give et beløb til Tingbjerg sogns Menighedspleje, ved at indsætte penge på vores konto: reg. 2120 konto. 5495 454 969

Det er også muligt at give et beløb til Ulvetimen eller Feriehjælpen, ved at indsætte penge på vores konto: reg. 2120 konto. 5499 457 059

Alle beløb går ubeskåret til hjælp via menighedsplejen.