Menighedsplejen

Nyt fra menighedsplejerne

I april var vi fire personer afsted til Samvirkende Menighedsplejers årsmøde ved Middelfart. Årets tema var ”ligeværd og rummelighed” og i den forbindelse holdt Mette og Maja en workshop med titlen ”Når din næste skal integreres – kulturmøde i kirken”. 
Vi oplevede at der var stor interesse for emnet. Vi føler os heldige at have mulighed for at være sammen med så mange forskellige, spændende og dejlige mennesker som er virkeligheden i Tingbjerg og i Tingbjerg Kirke.

Vi er i skrivende stund i gang med at få styr på sommerens tilbud om familieferie.
Vi glæder os til en skøn uge med børn, teenagere og forældre.
Invitation: Årsmøde i vores Menighedspleje tirsdag d. 12. juni kl. 17 i Diakoniens Hus.
Alle er velkomne!

 

Der findes to menighedsplejer tilknyttet Tingbjerg Kirke. En til sognet og en til Diakoniens Hus. Begge har som formål at fremme liv og vækst i sognet. Alt kirkeligt arbejde tænkes grundlæggende som menighedspleje. Det gælder om at få givet folk adgang til det særlige fællesskab, der udgår fra gudstjenesterne – på mange forskellige måder og altid med ord og handling. Stikordene er nærvær, varme, overskud og ro.

  • Sognets menighedspleje har været drivkraften i oprettelsen af Diakoniens Hus og følger stadigvæk tæt i dets udvikling og går ind med støtte til aktuelle tiltag såsom vores socialrådgiverhjørne, der blev oprettet med et tilskud på 50.000,- fra menighedsplejen. Der samles hele året rundt midlerne ind til arbejdet. Det omfatter støtte til trængende i sognet hele året, julehjælp, deltagelse i Folkekirkens Feriehjælp samt udviklingsarbejde, så sognet stedse udvikler sig i tråd med beboernes særlige behov. Således er arbejdet med Mad til Alle også et projekt, der oprindeligt blev født i menighedsplejens regi.
  • Diakoniens Hus menighedspleje er skabt for målrettet at kunne fremme særlige initiativer tilknyttet Diakoniens Hus. Via et legat fra Nordvestfonden på 25.000,- har det været muligt at ansætte en massør i huset. Hver onsdag for han løst op for de besøgendes spændinger i tre timer – netop ældre mennesker bliver ellers meget sjældent rørt ved og får opbygget et stort, nyt overskud på denne baggrund.

Et legat fra Radiometer kan bruges til frivillighedspleje for socialrådgiverhjørnet ligesom der arbejdes på at få rejst nogle penge til arbejdet med de frivillige i Diakoniens Hus.

Samtidigt forvaltes overskuddet fra salget i tøjkamret ”Tørresnoren”.