Menighedsplejen

Nyt fra menighedsplejerne

Menighedsplejerne har holdt årsmøde d. 29/3.

Der blev fremlagt til stor glæde de mange projekter, som igennem året har fundet sted. Alt fra en meget vellykket ferie med Folkekirkens Feriehjælp til Enø til den nyoprettede ung til ung gruppe. Igen i år har Tingbjerg Sogns Menighedspleje kunnet hjælpe en del familier og enlige i juletiden, og socialrådgiveren Masti har også kontakt til mange borgere i Tingbjerg. Mad til alle vokser og Diakoniens Hus bliver altid mere kendt i området.

Vi bygger bro til andre foreninger i Tingbjerg og har bla. god kontakt til det nye sproghold der er begyndt i beboercentrums lokaler og medvirker i Uge 17: Tingbjerg Spiser Sammen.

I det forgangne år var det især Himmelske Dage i maj som gjorde at Tingbjergs Diakonale arbejde er blevet bemærket på landsplan. Københavns biskop Peter Skov Jakobsen kom også på besøg i januar og blev mødt af en kirke med liv og hjerterum.

Menighedsplejerne var inviteret med til kirkens visionsweekend i februar og bidrog til samtalen om kirkens fremtid.

Med de nye bestyrelser er menighedsplejerne er nu klar til at nære alt det, der spirer og vokser både i Diakoniens Hus, i Kirken og i Sognet.

De bedste sommer hilser fra Menighedsplejen i Diakoniens Hus og Tingbjerg Sogns Menighedspleje.


 

Der findes to menighedsplejer tilknyttet Tingbjerg Kirke. En til sognet og en til Diakoniens Hus. Begge har som formål at fremme liv og vækst i sognet. Alt kirkeligt arbejde tænkes grundlæggende som menighedspleje. Det gælder om at få givet folk adgang til det særlige fællesskab, der udgår fra gudstjenesterne – på mange forskellige måder og altid med ord og handling. Stikordene er nærvær, varme, overskud og ro.

  • Sognets menighedspleje har været drivkraften i oprettelsen af Diakoniens Hus og følger stadigvæk tæt i dets udvikling og går ind med støtte til aktuelle tiltag såsom vores socialrådgiverhjørne, der blev oprettet med et tilskud på 50.000,- fra menighedsplejen. Der samles hele året rundt midlerne ind til arbejdet. Det omfatter støtte til trængende i sognet hele året, julehjælp, deltagelse i Folkekirkens Feriehjælp samt udviklingsarbejde, så sognet stedse udvikler sig i tråd med beboernes særlige behov. Således er arbejdet med Mad til Alle også et projekt, der oprindeligt blev født i menighedsplejens regi.
  • Diakoniens Hus menighedspleje er skabt for målrettet at kunne fremme særlige initiativer tilknyttet Diakoniens Hus. Via et legat fra Nordvestfonden på 25.000,- har det været muligt at ansætte en massør i huset. Hver onsdag for han løst op for de besøgendes spændinger i tre timer – netop ældre mennesker bliver ellers meget sjældent rørt ved og får opbygget et stort, nyt overskud på denne baggrund.

Et legat fra Radiometer kan bruges til frivillighedspleje for socialrådgiverhjørnet ligesom der arbejdes på at få rejst nogle penge til arbejdet med de frivillige i Diakoniens Hus.

Samtidig forvaltes overskuddet fra salget i tøjkamret ”Tørresnoren”.

Det er muligt at give et beløb til Tingbjerg sogns Menighedspleje, ved at indsætte penge på vores konto: reg. 2120 konto. 5495 454 969

Det er også muligt at give et beløb til Ulvetimen eller Feriehjælpen, ved at indsætte penge på vores konto: reg. 2120 konto. 5499 457 059

Alle beløb går ubeskåret til hjælp via menighedsplejen.