Menighedsråd

Menighedsrådets ser sin hovedopgave i at arbejde for at bevare Tingbjerg Kirke som en selvstændig enhed, der står for liv og vækst i en trængt bydel.

Menighedsrådet afspejler meget godt sognets sammensætning og kirkens forskellige arbejdsgrene. Nogle kommer i Diakoniens Hus, andre er groet frem fra menigheden før vi blev Diakonikirke. Andre igen er kommet ind i kirken via Ulvetimen og der er også plads til det etniske element, som jo også i høj grad præger sognet. Der er tale om et relativt ungt menighedsråd med en del medlemmer under 50. Der er en god tradition for, at såvel valgte som suppleanter deltager i menighedsrådsmøderne og har taleret.

Der er følgende udvalg under menighedsrådet: IT-udvalg/kirkebladsudvalg, aktivitetsudvalg samt Stående udvalg.

Samtidig vægtes samarbejdet højt. Således findes der venskabsforbindelser til Västra Skrävlinge Kirke i Malmö og til Haraldskirken i Høje Gladsaxe sogn.

Målsætning

”Et liv i broget sammenhæng” – Tingbjerg Kirke arbejder som Diakonikirke blandt såvel lokale beboere som udsatte grupper (rodløse, misbrugere, ældre, enlige og mennesker med anden etnisk baggrund end dansk) i lokalområdet og i provstiet gennem en bred vifte af netværksarbejde udgående fra kirken og ”Diakoniens Hus”.

Målet er at styrke enkeltpersoners og udsatte familiers evne til at deltage i dette liv med et mærkbart overskud – socialt, kulturelt og åndeligt.

Samtidig prøver Diakonikirken i al almindelighed og ”Diakoniens Hus” i særdeleshed bevidst at bygge bro mellem forskellige grupper i lokalsamfundet, herunder de mange med anden etnisk baggrund end dansk.

Nyt fra menighedsrådet

Denne sommer er snart forbi og efteråret rykker nærmere. Der sker mange ting i kirken, byggeplanerne er i fuld gang med mange ting at tage stilling til, og vi håber, at I vil bære over med de begrænsninger, der vil komme i forbindelse med ombygningen.

I kirken er der kommet nyt lydanlæg, som vi håber lever op til vores forventninger og vil være til glæde for menigheden.

Kirkens frokost/spisning rykkes rundt, således at spisninger er om tirsdagen og frokoster er onsdagen- som i gamle dage. Familiegudstjenesterne forbliver torsdag.

Godt efterår!  På menighedsrådets vegne, Formand Siw Sigurdsson