Menighedsråd

Nyt fra menighedsrådet

Tingbjerg er i forandring og i denne forandring vil kirken gerne være en aktiv medspiller.

Derfor er Tingbjerg kirke gået i samarbejde med Folkekirke & Religionsmøde og Folkekirkens Migrantsamarbejde og holder en samtaledag, hvor der sættes fokus på, hvordan folkekirkens identitet udvikler sig, når sognets demografi ændres.

Fredag d. 13. marts lukker vi ned for kirkens sædvanlige aktiviteter og inviterer repræsentanter fra kirker i områder der ligner Tingbjerg.
Vi vil drøfte spørgsmål om, hvordan man er sognekirke i et lokalsamfund, hvor folkekirken er én minoritet blandt andre minoriteter. Hvilke erfaringer findes for samarbejde mellem kommune og folkekirke? Hvordan er forskellige religioner og livssyn i spil i hverdagen? Og hvad forventer minoriteter sig af folkekirken?

Vi glæder os til en inspirerende dag, hvor vi kan dele erfaringer med hinanden og måske på sigt danne et stærkere netværk både i Tingberg og med andre kirker i lignende situationer
I ønskes alle et godt forår

 

Formand Siw Sigurdsson