Udmeldelse

Udmeldelse af folkekirken kan ske ved, at du fremsender en blanket til kirkekontoret.

Et almindeligt brev med anførelse af, at man ønsker at melde sig ud, godtages også, såfremt det er udfyldt med cpr. nummer, navn og folkeregisteradresse, samt underskrevet personligt.