Kirkebrunch

Kirkebrunch, et tilbud for børn og deres voksne, og alle andre....
Forældre med børn har ofte en meget stresset hverdag, ikke mindst når man er enlig forsørger og pengene er små.
Derfor tilbyder Tingbjerg Kirke en gang om måneden en gratis Kirkebrunch.
Det foregår om søndagen, gudstjenesten er sat sammen på en helt anden måde og med nyt tema fra gang til gang.
Man må meget gerne melde sig til, eller bare mød op på dagen...