Venskabsmenigheder

Tingbjerg Kirke har to venskabsmenigheder.

Den ene ligger i Rosengården i Malmö, hvor kirken hedder Västra Skrävlinge Kirke. Det er en gammel landsbykirke til et område, der i befolkningssammensætninger og udfordringer i den grad minder om Tingbjerg – dog er alt i en meget større målestok: Der bor 25.000 mennesker i sognet, mens andelen af folkekirkemedlemmer er ca. den samme som i Tingbjerg. Venskabet har nu eksisteret i ca. 16 år og været til stor gensidig inspiration i forhold til kirkeforståelse, målsætning og støtte i hverdagen.

Venskabet med Haraldskirken er af lidt yngre dato. Det er en udløber af Folkekirkens Feriehjælp. Der er igen mange ligheder mellem vore to kirker, der ligger i et område med udelukkende socialt boligbyggeri og kun har én fast præst. Vi arbejder sammen om fælles tiltag som gudstjenester, diakonal forståelse og indsatsen for socialt udsatte.

Haraldskirken
Västra Skrävlinge Kirke