Folkekirkens Feriehjælp

Mange børnefamilier i Danmark har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen økonomisk. Det betyder tit, at børn i disse familier ikke får mulighed for at komme på ferie.

Projektet Folkekirkens Feriehjælp hjælper de familier med at betale og arrangere en uges ferie.

Det sker

Ferien med Tingbjerg Sogn bliver holdt i enten uge 26, 27 eller uge 28.

Familierne får mulighed for tid på egen hånd og mulighed for at deltage i fællesaktiviteter, som de frivillige arrangerer. Det kan være udflugter, fællesspisning, lege eller noget fjerde.

Krav

For at få et ferieophold må forældrene i en familie ikke tjene mere, end hvad der svarer til den højeste kontanthjælp. Familien skal have hjemmeboende børn under 18 år.

Hvis en forsørger er på SU eller folkepension, kan familien ikke deltage i Folkekirkens Feriehjælp.

Kirken og arbejdsmarkedet betaler

Arbejdsmarkedets Feriefond er den suverænt største sponsor i projektet. Hvert sogn, der deltager, giver et beløb, og Menighedsplejen i Danmark lægger også penge i puljen.

Vil du søge feriehjælp?

Hvis du og din familie er interesseret i at deltage på ferien, kan du kontakte Mette Basbøll, som i første omgang vil skrive dig og din familie på en liste over interesserede. Det bliver afgjort i løbet af foråret, hvilke familier, der kommer afsted. 

Vil du være frivillig?

Ønsker du at være frivillig, kan du kontakte Mette Basbøll eller Menighedsplejen i Danmark. Der er brug for frivillige til at være kontaktpersoner og dermed bindeled mellem familier, sogne og Folkekirkens Feriehjælp. Kontaktpersoner står blandt andet for at videreformidle informationer til deltagere og andre frivillige.

Vil du vide mere om Folkekirkens Feriehjælp?

Læs mere her >

 

   

Folkekirkens Feriehjælp


Fællesspisning i naturen på ferien