Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører du som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor du bor. Du kan imidlertid slutte dig til en præst i et andet sogn ved at løse sognebånd. Ved at løse sognebånd får du ret til at blive betjent af den præst, du har løst sognebånd til.

Hvis du ønsker at løse sognebånd, skal du henvende dig til den præst, du ønsker at slutte dig til.