Vision og mission

Kirkens vision

At være kirke for alle – båret af evangeliets ord om menneskets ubetingede værdighed. 

I et åbent fællesskab i tjeneste for enhver, som søger den, skal Tingbjerg kirke, Diakonikirken, være folkekirkens tilbud til alle i sognet og deltage aktivt i lokalsamfundet for at bidrage til - og løfte området.

 

Kirkens mission

Som folkekirkens diakonale tilbud i Tingbjerg skabes der rum med udgangspunkt i evangeliets ord om

  • Næstekærlighed
  • Gensidig respekt
  • Forståelse 
  • Fællesskab
  • Tryghed
  • Omsorg
  • Socialt ansvar
  • Mangfoldighed
  • Ligeværdighed

 

De ord lyder for alle, der bor i sognet og for dem, der søger kirken. 

Diakonikirken skaber rammerne for et åbent fællesskab, hvor menigheden kan møde og støtte den enkelte, hvor hun/han står som et elsket Guds barn.  Vi bestræber os på at enhver, som søger kirken må finde næring til krop og sjæl, lindring for smerte og fornyet styrke til livet. 

Diakonikirken bidrager aktivt til et levende, fredeligt og mangfoldigt lokalsamfund. 

 

Kirkens motto

Hvor der er kirkerum, er der hjerterum.