Dåb

Hvis du ønsker at få dit barn døbt i Tingbjerg kirke, skal du henvende dig til sognepræst Mette Basbøll

Inden dåben aftaler præsten en samtale med jer, hvor I gennemgår dåbsritualet og får svar på  eventuelle spørgsmål om gudstjenesten, dåben og dens betydning.

Faddere

I forbindelse med dåben skal der vælges mellem 2 til 5 personer, der skal stå fadder. Faddere kan være familiemedlemmer eller venner. En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb, i folkekirken eller i et andet kristent trossamfund, men behøver ikke at være medlem af folkekirken.  Minimumsalderen for en fadder er 13 år.  

Faddere påtager sig en moralsk forpligtelse til at medvirke til dåbsbarnets oplæring i kristendom, hvis forældrene dør, før barnet er blevet voksent. Juridisk set er der imidlertid hverken rettigheder eller pligter forbundet med at være fadder.

Gudmor eller gudfar

En gudmor eller gudfar er typisk en af fadderne. Ofte er det gudmor eller gudfar, som bærer barnet til dåben. Men det er lige så almindeligt, at en af forældrene bærer barnet selv.

Praktisk

Når den første samtale med præsten er afholdt, kan detaljerne om dåb og faddere udfyldes digitalt på denne blanket.

Alle kan blive døbt uafhængig af alder. Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, skal du ligeledes kontakte præsten. Idet man bliver døbt, bliver man medlem af folkekirken.

Mere om dåb her.