Navneændring

For English please see below

Hvis du ønsker at ændre dit eller dit barns navn, skal du sende en ansøgning gennem borger.dk 

Gebyr

Det aktuelle gebyr for at søge om navneændring 559,40 kr. 

Bemærk, at gebyret er fastsat af Ankestyrelsen, og skal ikke anses som betaling for at ’købe’ et navn.
Det betyder, at gebyret ved et eventuelt afslag af ansøgningen ikke tilbagebetales.

Det kan derfor betale sig at undersøge på forhånd, om det er muligt at få tildelt det ønskede navn.

Regler om navneændring

Reglerne omkring navne kan læses her

Hvis du ikke har NEM-id

Hvis du ikke har MitID, skal ansøgningen udfyldes på papir og afleveres på kirkekontoret. 
Find ansøgningen her. 

Navneændring i forbindelse med bryllup

Ansøgning om navneændring på bryllupsdagen skal også ske via borger.dk. Navneændring på bryllupsdagen er gratis indtil 3 måneder efter vielsen, hvis I blot har ét fælles navn efter navneændringen.

Bemærk, at den kommende ægtefælle skal give tilsagn om, at du må få hans/hendes mellem- eller efternavn. Hvis du eller din kommende ægtefælle ikke har NEM-id, skal ansøgningen udfyldes på papir og indleveres til kirkekontoret. 

Navneændring efter udenlandsk navneskik

Hvis du ønsker at ændre navn efter en udenlandsk navneskik, bedes du henvende dig på kirkekontoret. Der kan kræves dokumentation i form af opholdstilladelse, indfødsretsbevis eller personattest/dåbsattest, evt. oversat af en autoriseret oversætter til dansk eller engelsk. 


Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte kirkekontoret, hvis du har spørgsmål. Telefontiden for henvendelser vedrørende navneændring er torsdag-fredag 10.00-13.00.

 

E N G L I S H

Name Change 

If you wish to change you own or your child's name, you must apply digitally. 

Fee

The fee for applying for a name change is DKK 559,40.

Please note that the fee is set by the Ankestyrelsen, (National Board of Appeal), and should not be considered as payment for 'buying' a name. If the application is rejected, there will be no refund of the fee.

For this reason, it might be a good idea to check in advance whether it is possible to obtain approval for the desired name.

Rules and procedures regarding names

There is a lot of legislation regarding names in Denmark. If necessary, read more about the rules here.

If you do not have MitID

If you do not have MitID, the application must be filled out on paper and handed in at the church office. 

Name change at marriage

The application for changing your name at your wedding day must also be done via borger.dk.  This is is free until 3 months after the weddingday.

Please note, that the future spouse must give a declaration of consent, that you may have his/her middle - or last name. This is done by signing your application form (link above). That is, your application form must have your own as well as your partner´s signature. 

If you or your patner does not have MitID, the application must be filled out on paper and submitted to the church office. 

Questions?

Feel free to contact the church office, if you have any questions about name change. Please call Thursday-Friday from 10.00 to 13.00. 

Read more