Menighedsråd

Menighedsråd


Kontakt menighedsrådet:

E-mail: 9133@sogn.dk

Formand:

Helle Køster

Næstformand:

Lizzi Juhl

Kasserer:

Per Graversgaard Hansen

Øvrige medlemmer:

Sognepræst Mette Basbøll

Magda Kristensen

Suppleanter: