Indmeldelse og udmeldelse

Bemærk, at såvel ind- som udmeldelse af folkekirken er gratis. 
Ved indmeldelse i folkekirken

Hvis du ønsker at blive medlem af folkekirken, kontakt præsten.

Ved udmeldelse af folkekirken

Hvis du ønsker at blive meldt ud af folkekirken skal du kontakte kordegnen på kirkekontoret. Du skal henvende dig personligt eller skriftligt og ved anmodningen om udmeldelse oplyse, hvor og hvornår du er født og døbt. 

For børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der beslutter udmeldelse af folkekirken. En person, der er fyldt 15 år, skal dog selv give sit samtykke til at blive meldt ud.
 

Bemærk, at personer, der ikke er medlem af folkekirken, har ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. 

    • For at blive viet i folkekirken, skal mindst den ene være medlem. 
    • Normalt kan du kun blive begravet med bistand af en præst i folkekirken, hvis du er medlem, når du dør. 
    • Ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder m.v. højere for personer, der ikke var medlemmer af folkekirken, end de er for medlemmer.  

Mere om indmeldelse og udmeldelse her